Proxecto Mellora 

MELLORA: PROGRAMA DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL E MEDIACIÓN SOCIAL E/OU INTERCULTURAL DIRIXIDO A MULLERES EN EXCLUSIÓN

 

 

 

Poboación destinataria : mulleres en situación de exclusión social.

 

Ámbito territorial : a actuación do Proxecto Mellora abarca a todas as mulleres suscepcibles de incorporarse ó mesmo de toda a provincia de Lugo.

 

Obxectivo xeral : O proxecto Mellora ten como obxectivo temático promover a igualdade, a saúde e a inclusión social. Realizase a través de:

 

. Iterinarios adaptados a cada participante.

. Orientación laboral e acompañamiento social.

. Prospección de empresas supcitibles de contratar.

. Acceso a información sobre os recursos sociais existentes.

. Mediación social e/ou intercultural.

. Asesoramento sobre os dereitos das mulleres.

. Colaboración con outros servizos de inclusión sociolaboral.

 

Obxectivos específicos :

 

 

. Potenciar as capacidades persoais e sociais de cada participante para mellorar a súa inclusión sociolaboral.

. Favorecer a incorporación das persoas participantes a vida laboral e posibilitarlles a asistencia a actividades de formación.

. Promover a inserción e permanencia laboral das mulleres con risco de exclusión social e favorecer a súa promoción profesional.

. Fomentar a igualdade de oportunidades a diferentes niveis. ( persoal, familiar, laboral, social, económico e cultural).

.Favorecer a integración das persoas inmigrantes

.Promover actitudes de tolerancia coa diversidade cultural

. Previr as situacións de risco social dos colectivos con máis dificultades.

 

Resultados esperados : 

 

Mellorar a calidade de atención a mulleres en situación de exclusión social

Fomentar a atonomía e a integración social

.

 

 

 

Desde Outubro en Alar Galicia retomamos o proxecto "MELLORA", un programa de Inserción Sociolaboral dirixido a mulleres.

Se queres acceder ao mercado laboral, se te plantexas mellorar as túas habilidades e capacidades de cara a facilitar a busca de emprego, se necesitas recibir orientación laboral ou social.

 

 

Visítanos en R/ Canella da Deputación, s/n, 1º, 27001, Lugo ou ponte en contacto connosco a través dos teléfonos: 982 24 33 16 / 608 803 171 para obter máis información.

Dentro do Proxecto Mellora contamos cun programa de MEDIACIÓN SOCIAL E/OU INTERCULTURAL, dirixido á integración de mulleres inmigrantes.
Este programa leva a cabo desde o 1 de outubro e está cofinanciada pola Unión Europea, no marco do Programa Operativo FSE Galicia 2014-2020, co obxectivo de promover a igualdade, a saúde e a inclusión social, e lograr fomentar a autonomía e a integración social (O FSE inviste no teu futuro)

O 14 de xullo, e dentro da prospección de empresas que levamos a cabo para o Proxecto Mellora, tivemos unha reunión coa empresa de Santa Lucía para a incorporación laboral das mulleres participantes no proxecto.

Esta acción está incluída dentro das actividades do Proxecto Mellora, subvencionado pola Xunta de Galicia e polo Fondo Social Europeo dentro do Programa Operativo FSE Galicia 2014-2020. O FSE invirte no teu futuro.

 

O pasado 16 de xuño impartimos unhas charlas de "Coaching para o desenvolvemento persoal", co obxectivo de favorecer o crecemento persoal, así como aumentar a autoestima e a motivación.

Esta formación está incluída dentro das actividades do Proxecto Mellora, subvecnionado pola Xunta de Galicia e polo Fondo Social Europeo dentro do Programa Operativo FSE Galicia 2014-2020.

O FSE invirte no teu futuro.

 

Mulleres participantes na acción formativa de "limpeza de superficies e mobiliario en edificios e locais" veñen de realizar o 15 de xuño unha práctica non laboral en Portomarín. 
Esta formación está incluída dentro das actividades do Proxecto Mellora, subvencionado pola Xunta de Galicia e polo Fondo Social Europeo dentro do Programa Operativo FSE Galicia 2014-2020.
O FSE invirte no teu futuro.

 

Dende o 18 de maio e ata o 18 de xuño estamos a impartir unha formación de "limpeza de superficies e mobiliario en edificios e locais", de 150 horas letivas e 80 de prácticas laborais, con posibilidade de incorporación laboral.
Esta formación está incluída dentro das actividades do Proxecto Mellora, subvencionado pola Xunta de Galicia e polo Fondo Social Europeo dentro do Programa Operativo FSE Galicia 2014-2020. O FSE invirte no teu futuro.

O pasado 15 de abril realizamos unha acción formativa na biblioteca pública de Lugo sobre "Dereitos laborais e deberes profesionais", onde 10 mulleres poideron asistir ao curso coa finalidade de mellorar as súas capacidades de inserción laboral. Ésta acción está cofinanciada pola Xunta de Galicia e polo Fondo Social Europeo (FSE).

15 mulleres foron beneficiarias da acción formativa de mediación social e/ ou intercultural levada a cabo os días 11-12-12/26-27-28 de novembro. Esta acción está cofinanciada pola Xunta de Galicia e polo fondo Social Europeo ( FSE), no marco do programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020

Durante a semana pasada 6 mulleres realizaron a acción formativa de" habilidades persoais e sociais," incluída no proxecto Mellora financiado pola xunta de Galicia e o Fondo social Europeo.
O obxetivo principal foi dotar as participantes dun repertorio amplo de habilidades instrumentais, cognitivas e control emocional, que poidan utilizar para mellorar a calidade das súas relacións sociais.

O Proxecto Mellora permite a inserción sociolaboral de mulleres en situación de exclusión social. É completamente gratuíto e conta coa financiación da Xunta de Galicia e do FSE. Para máis información diríxete a Alar Galicia no 982243316/608803171 ou no mail alargaliciasocial@gmail.com

Prácticas non laborais (PNL)


Tres participantes do proxecto Mellora tiveron a oportunidade de realizar PRÁCTICAS NON LABORAIS do 10 ao 21 de febreiro. As prácticas tiveron lugar no Centro Aspnais nos perfiles profesionais de coidadora, limpadora e cociñeira.
Esta actuación está financiada pola Xunta de Galicia e polo Fondo Social Europeo.
 

No mes de febreiro de 2020 levamos a cabo unha acción formativa de TÉCNICAS DE BUSCA DE EMPREGO dirixida a mulleres en situación de exclusión social, inscritas no proxecto Mellora baixo o obxectivo de favorecer a súa inserción sociolaboral.
Esta actuación está financiada pola Consellería de Política Social da Xunta de Galicia e polo Fondo Social Europeo.

Hoxe estamos na biblioteca dando unha charla de Habilidades Persoais e Sociais para favorecer o desenvolvemento persoal das mulleres con o Coach Fernando Piñeiro.

Esta actividade está sendo cuberta pola RTVG sendo financiada pola Consellería de Política Social da Xunta de Galicia e polo Fondo Social Europeo.

Durante o mes de novembro algunhas das nosas participantes do Proxecto Mellora realizaron PRÁCTICAS NON LABORAIS en "Aspnais"

As prácticas realizáronse dende o 11 ao 22 de novembro con perfis profesionais como coidadora, limpadora e cociñeira.

Esta actuación está financiada pola Consellería de Política social da Xunta de Galicia e polo Fondo Social Europeo.

A finalidade das prácticas foi mellorar a inserción sociolaboral e coñecer as funcións relativas ao posto.

Por último nos gustaría dar as grazas Aspnais Lugo polo bo trato recibido.

Dende a asociación Alar Galicia levouse a cabo o xoves 24 e venres 25 de outubro de 2019, como actuación do Proxecto Mellora 2018/2020, unha ACCIÓN FORMATIVA DE TÉCNICAS PARA A BUSCA DE EMPREGO dirixida a 13 mulleres en situación de exclusión social.

Esta formación está financiada pola Consellería de Política Social da Xunta de Galicia e polo Fondo Social Europeo e tivo lugar na sala multiusos da Biblioteca Pública de Lugo.

O fin desta actividade foi cumprir un dos obxectivos do proxecto: mellorar as posibilidades de inserción laboral e favorecer a incorporación das participantes á vida laboral.

Rematamos esta publicación dando as grazas á Biblioteca Pública de Lugo pola boa acollida e o bo trato recibidos

 

Dende a asociación Alar Galicia levouse a cabo o xoves 26 de setembro de 2019, como actuación do Proxecto Mellora 2018/2020, unha ACCIÓN FORMATIVA DE DEREITOS LABORAIS E DEBERES PROFESIONAIS na que participaron 25 mulleres en situación de exclusión social. Esta está financiada pola Consellería de Política Social da Xunta de Galicia e polo Fondo Social Europeo.

O fin desta foi cumprir un dos obxectivos do proxecto: Favorecer a incorporación das participantes no mercado laboral, proporcionar información sobre os dereitos laborais e garantir o seu cumprimento e dar a coñecer os deberes profesionais de cara a favorecer adaptación ao posto de traballo.

Rematamos esta publicación dando as grazas á Biblioteca Pública de Lugo pola boa acollida recibida e bo trato recibido.

 

Durante o mes de xuño algunhas das nosas participantes no Proxecto Mellora realizaron PRÁCTICAS NON LABORAIS no Hotel Metropol, Limpezas Ramos Lourés e Carrefour.

Esta actuación está financiada pola Consellería de Política social da Xunta de Galicia e polo Fondo Social Europeo

 

Cartel do Proxecto Mellora

Actividades Proxecto Mellora

 

Contacto:

Alar Galicia

Rúa Canella da Deputación,

s/n - 1º   C.P. 27001  Lugo

 

Teléfonos: 982 24 33 16 

                  608 803 171

 

Correo electrónico: alargaliciasocial@gmail.com

 

Facebook:

www.facebook.com/alargalicia

 

Atendémoslle no seguinte horario

Luns:

8:30 a 15:00 / 16:00 a 21:00.

Martes:

8:30 a 14:30 / 16:00 a 20:00.

Mércores:

8:30 a 14:30 / 16:00 a 20:00.

Xoves:

8:30 a 14:30.

Venres:

8:30 a 14:30.

Sábado:

9:00 a 14:00.