II Xornadas Prevención Suicidio e Novas adiccións na Xuventude 2024

22 DE MAIO 2024

 

ACTO INAUGURAL

 

CO INICIO DAS II XORNADAS DE PREVENCIÓN E SENSIBILIZACIÓN DO SUICIDIO E NOVAS ADICCIÓNS NA XUNTUDE,INICIANSE CON:

 

JAVIER ARIAS FOUZ, DELEGADO TERRITORAL DA XUNTA DE GALICIA DE LUGO.

ALFREDO SILVA TOJO, DIRECTOR XERAL DE ASISTENCIA SANITARIA DO SERGAS.

MªISABEL RODRÍGUEZ LÓPEZ, SUBDELEGADA DO GOBERNO DE LUGO.

PAULA ALVARELLOS FONDO, ALCALDESA DE LUGO.

FERNANDO GÓNZALEZ TRUQUE, DIRECTOR DE ALAR GALICIA.

 

VIDEO INAUGURAL

INICIO II XORNADAS

 

II XORNADAS 2024

 

ACTO INAUGURAL

fotos do acto inaugural

 

MESA 1 SOBRE A SITUACIÓN ACTUAL DO SUICIDIO EN GALICIA.

 

A primeira mesa do primero día das nosas II Xornadas de prevención e sensibilización do suicidio e novas adiccións na mocidade tivo como tema central falar da situación actual do suicidio en Galicia.

Don Fernando González Truque, Director de Alar Galicia, abordou a tendencia suicida na muller vítima de violencia de xénero.

Don Alejandro García Caballero, Coordinador do Plan de Saúde Mental de Galicia, presentou o Programa Yam (Youth Aware of Mental Health). Así mesmo, fixo fincapé na detección de distress emocional na mocidade.

 

 

FORMADA POLO DIRECTOR DE ALAR GALICIA, FERNANDO GONZÁLEZ TRUQUE E O DIRECTOR DO PLAN DE SAÚDE MENTAL DE GALICIA, ALEXANDRE GARCÍA CABALLERO.

 

1ºMESA

 FERNANDO GONZÁLEZ TRUQUE  DIRECTOR DE ALAR GALICIA E 
O DIRECTOR DO PLAN DE SAÚDE MENTAL DE GALICIA, ALEXANDRE GARCÍA CABALLERO.

 

2º MESA SOBRE A DELINCUENCIA VICTIMOLOXÍA E SUICIDIO.

 

A segunda mesa do primeiro día das nosas II Xornadas de prevención e sensibilización do suicidio e novas adiccións na mocidade centrouse en delincuencia, vitimoloxía e suicidio.

Don José Manuel Ucha, Fiscal Xefe de Menores de Galicia tratou a perspectiva legal, concluíndo cunha cativadora reflexión sobre o delito de ciberscoso.

O relatorio de Don Ramón Arce, Presidente de Sociedade de Psicoloxía Xurídica e Forense enfocouse en falar sobre a valoración e reparación de danos en vítimas e victimarios. En particular, aludiu ao concepto de dano psicolóxico na avaliación forense.

 

FORMADA POLO FISCAL XEFE DE MENEORES DE GALICIA, JOSE MANUEL UCHA E O PRESIDENTE DA SOCIEDADE DE PSICOLOXÍA XURIDICA E FORENSE, RAMÓN ARCE

2º MESA

JOSE MANUEL UCHA, FISCAL XEFE DE MENEORES DE GALICIA,

E O PRESIDENTE DA SOCIEDADE DE PSICOLOXÍA XURIDICA E FORENSE, RAMÓN ARCE

23 DE MAIO 2024

 

1º MESA SOBRE OS FACTORES DE RISCO PARA A CONDUCTA SUICIDIA.

 

Neste segundo día das II Xornadas de prevención e sensibilización do suicidio e novas adiccións na mocidade, a primeira mesa está centrada nos factores de risco para a conduta suicida.

- Dona Ana de Granada Beltrán, do servizo de psiquiatría, unidade de suicidio, do Hospital Fundación Jiménez Díaz.

- Dona Cristina Casal Pena, psiquiatra Infanto Xuvenil.

 

FORMADA POLO SERVICIO DE PSIQUIATRÍA, UNIDADE DE SUICIDIO, HOSPITAL FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ, ANA DE GRANDA BELTRÁN E POLA PSIQUIATRA INFANTO XUVENIL, CRISTINA CASAL PENA.

2º MESA SOBRE AS NOVAS TECNOLOXÍAS,PREVENCIÓN E CONSECUENCIAS.

 

A segunda mesa deste día das nosas II Xornadas de prevención e sensibilización do suicidio e novas adiccións na xuventude, está a versar sobre Novas tecnoloxías: prevención e consecuencias.

-Don Pablo Anido. Cabo 1° da Garda Civil da Fonsagrada ( Equipo Plan Director ).

-Don Alejandro de la Torre. Doctor en Neurociencias e Profesor do Departamento de Medicina Legal, Psiquiatría e Patoloxía da UCM.

 

FORMADA POR O FORMADOR EN ADICCIÓNS E CIBERSEGURIDADE DO EQUIPO PLAN DIRECTOR DA GARDA CIVIL DE LUGO, PABLO ANIDO ( EN REPRESENTACIÓN DE  RAMÓN PEÑA PÉREZ) E , POLO DOUTOR EN NEUROCIENCIAS E PROFESOR DO DEPARTAMENTO DE MEDICINA LEGAL, PSIQUIATRÍA E PATOLOXÍA DA UCM, ALEJANDRO DE LA TORRE.

24 DE MAIO 2024

 

1º MESA SOBRE PREVENCIÓN E POSVENCIÓN DA CONDUTA DA CONDUTA  SUICIDA

 

Na primeira mesa do terceiro e último día das nosas II Xornadas de prevención e sensibilización do suicidio e novas adiccións na xuventude falouse de prevención e posvención da conduta suicida.

Don Mario Alberto Rivas Carro, Enfermeiro e Psicólogo, Docente de Enfermería dá Saúde Mental na EUE de Lugo, explicou os primeiros auxilios e actuación en emerxencia. Levo a cabo uns interesantes xogos de rol con recomendacións precisas sobre que facer e dicir ante unha persoa que quere quitarse a vida.

Don Daniel Jesús López Vega, Psicólogo Sanitario, Presidente dá Asociación en Prevención e Posvención dá Conduta Suicida Papageno, enfocouse na posvención da conduta suicida.

 

FORMADA POLO ENFERMEIRO E PSICÓLOGO, DOCENTE DE ENFERMARÍA DA SAUDE MENTAL, NA EUE DE LUGO, MARIO ALBERTO RIVAS CARRO  E O PSICÓLOGO SANITARIO, PRESIDENTE DA ASOCIACIÓN  EN PREVENCIÓN E POSVENCIÓN  DA CONDUTA SUICIDA PAPAGENO, DANIEL JESÚS LÓPEZ VEGA.

 

DESTACAR A FRASE: OS PROFESORES TAMÉN SON AUTORES DE ACOSO,COMO MENCIONABA MARIO ALBERTO RIVAS CARRO

2º MESA SOBRE OS PERIGOS  RELACIONADOS CO MAL USO DAS NOVAS TECNOLOXÍAS

 

A última mesa deste terceiro día das nosas II Xornadas de prevención e sensibilización do suicidio e novas adiccións na xuventude centrouse especialmente nos perigos relacionados co mal uso das novas tecnoloxías.

Don Héctor Méndez Fernández, Psicólogo do Equipo Plan Director dá Garda Civil de Lugo, abordou a adicción aos contidos para adultos na mocidade.

Don Mauro Lucio Rodríguez Casal, Doutor e Docente na USC dou un relatorio sobre a dependencia ao móbil, FOMO e nomofobia.

 

FORMADA POLO DOUTOR E DOCENDE NA USC, MAURO LUCIO RODRÍGUEZ CASAL E, POLO PSICOLÓGO DO EQUIPO PLAN DIRECTOR DA GARDA CIVIL DE LUGO, HÉCTOR MÉNDEZ FERNÁNDEZ.

DOUS LIBROS SOBRE CONTIDOS SEXUAIS NAS REDES

@psicolugc (insta)

Palabras relacionadas con el uso de tecnologías DE MAURO LUCIO RODRÍGUEZ CASAL

ACTO DE CLAUSURA

 

Contacto:

Alar Galicia

 

 

 

 

 

Lugo

Teléfonos: 982 24 33 16 

                  608 80 31 71

 

 

Santiago de Compostela (Asesoramento xurídico)

Teléfono: 675 04 09 36

 

                

Correos electrónicos: alar.galicia@alar-galicia.es

direccion@alar-galicia.es

 

 

Atendémoslle no seguinte horario

Luns:

8:30 a 15:00 / 16:00 a 21:00.

Martes:

8:30 a 14:30 / 16:00 a 20:00.

Mércores:

8:30 a 14:30 / 16:00 a 20:00.

Xoves:

8:30 a 14:30.

Venres:

8:30 a 14:30.

Sábado:

9:00 a 14:00.