Programa Atenea

O Programa Atenea é un programa de apoio e atención integral a mulleres vítmas de violencia de xénero especialmente vulnerables, ás persoas en situación ou risco de exclusión social por diferentes factores: pertencentes a familias monoparentais con fillos e fillas menores ó seu cargo, inmigrantes, con baixa cualificación, con baixos recursos económicos, en situación de desemprego ou cun salario inferior ao mínimo interprofesional, entre outros.

Subvencionado con cargo á asignación tributaria do 0,7% do imposto sobre a renda das persoas físicas e do imposto sobre sociedades, xestionado pola Secretaría Xeral da igualdade, no ano 2022.

<< Nueva imagen con texto >>

Obxectivos xerais.

  • Prestar apoio e tratamento integral a menos a 80 mulleres vítimas de violencia de xénero especialmente vulnerables da comunidade autónoma de Galicia, durante o ano 2023.
  • Mellorar de maneira integral as condicións de vida das persoas, para que acaden as mesmas oportunidades educativas, laborais e económicas das que disfruta o resto da sociedade.
  • Contribuir a acadar a plena inclusión dos grupos de poboación de maior vulnerabilidade, diminuindo a pobreza e as desigualdades, así como a que acaden o benestar psicolóxico. 

Poboación destinataria

As mulleres participantes serán incorporadas ao proxecto por petición propia, por derivación dos servizos sociais dos Concellos ou por outro servizo comunitario, como poden ser os Centros de Información a Muller, outras asociacións,... O proxecto vai dirixido a mulleres residentes na provincia de Lugo e nas que concurran as circunstancias de vítima de violencia de xénero e otra das situacións xa mencionadas que fan que sexan consideradas poboación especialmente vulnerable

 

Contacto:

Alar Galicia

 

 

 

 

 

Lugo

Teléfonos: 982 24 33 16 

                  608 80 31 71

 

 

Santiago de Compostela (Asesoramento xurídico)

Teléfono: 675 04 09 36

 

                

Correos electrónicos: alar.galicia@alar-galicia.es

direccion@alar-galicia.es

 

 

Atendémoslle no seguinte horario

Luns:

8:30 a 15:00 / 16:00 a 21:00.

Martes:

8:30 a 14:30 / 16:00 a 20:00.

Mércores:

8:30 a 14:30 / 16:00 a 20:00.

Xoves:

8:30 a 14:30.

Venres:

8:30 a 14:30.

Sábado:

9:00 a 14:00.