Programa Atenea

O Programa Atenea é un programa de apoio e atención integral a mulleres vítmas de violencia de xénero especialmente vulnerables, ás persoas en situación ou risco de exclusión social por diferentes factores: pertencentes a familias monoparentais con fillos e fillas menores ó seu cargo, inmigrantes, con baixa cualificación, con baixos recursos económicos, en situación de desemprego ou cun salario inferior ao mínimo interprofesional, entre outros.

Subvencionado con cargo á asignación tributaria do 0,7% do imposto sobre a renda das persoas físicas e do imposto sobre sociedades, xestionado pola Secretaría Xeral da igualdade, no ano 2022.

Obxectivos xerais.

  • Prestar apoio e tratamento integral a menos a 80 mulleres vítimas de violencia de xénero especialmente vulnerables da comunidade autónoma de Galicia, durante o ano 2023.
  • Mellorar de maneira integral as condicións de vida das persoas, para que acaden as mesmas oportunidades educativas, laborais e económicas das que disfruta o resto da sociedade.
  • Contribuir a acadar a plena inclusión dos grupos de poboación de maior vulnerabilidade, diminuindo a pobreza e as desigualdades, así como a que acaden o benestar psicolóxico. 

Poboación destinataria

As mulelres participantes serán incorporadas o proxecto por petición propia, por derivación dos servizos sociais dos Concellos ou por outro servizo comunitario, como poden ser os Centros de Información a Muller, outras asociacións,... O proxecto vai dirixido a mulleres residentes na comunidade galega e nas que concurran as circunstancias de vítima de violencia de xénero e otra das situacións xa menciaonadas que fan que sexan consideradas poboación especialmente vulnerable

 

Contacto:

Alar Galicia

Equipo de intervención Oeste

A Coruña

Teléfono: 881 04 89 20

                683 60 50 00

 

                     Teis 

Teléfono: 683 60 50 00

 

Santiago de Compostela

Teléfono: 675 04 09 36

 

 

Equipo de intervención Este

Lugo

Teléfonos: 982 24 33 16 

                  608 80 31 71

 

Xinzo de Limia

Teléfonos:  608 80 31 71

 

 

 

                

Correos electrónicos: alar.galicia@alar-galicia.es

direccion@alar-galicia.es

 

 

Atendémoslle no seguinte horario

Luns:

8:30 a 15:00 / 16:00 a 21:00.

Martes:

8:30 a 14:30 / 16:00 a 20:00.

Mércores:

8:30 a 14:30 / 16:00 a 20:00.

Xoves:

8:30 a 14:30.

Venres:

8:30 a 14:30.

Sábado:

9:00 a 14:00.