Proxecto Oiko´s               

Alar Galicia pon en marcha un novo proxecto de intervención social.

O Proxecto Oiko´s pretende dar cobertura e apoio social a mulleres en risco de exclusión por diferentes motivos.

Para levar a cabo este acompañamento social, o proxecto plantexa facelo a través de apoio social individualizado, así como de charlas e obradoiros grupais centrados, entre outras, nas segunintes áreas:

- Facilitar o acceso ás novas tecnoloxías.

- Mellora das habilidades sociais.

- Resoluciíon de conflitos e mediación intrafamiliar.

- Corresponsabilidade nas tarefas do fogar.

- Previr novas situacións de risco social.

 

 

Contacto:

Alar Galicia

Rúa Canella da Deputación,

s/n - 1º   C.P. 27001  Lugo

 

Teléfonos: 982 24 33 16 

                  608 803 171

 

Correo electrónico: alargaliciasocial@gmail.com

 

 

Atendémoslle no seguinte horario

Luns:

8:30 a 15:00 / 16:00 a 21:00.

Martes:

8:30 a 14:30 / 16:00 a 20:00.

Mércores:

8:30 a 14:30 / 16:00 a 20:00.

Xoves:

8:30 a 14:30.

Venres:

8:30 a 14:30.

Sábado:

9:00 a 14:00.