Proxecto Mediación Social e/ou Intercultural

Alar Galicia plantexa un Servizo de Mediación Social dispoñible para solventar os posibles conflitos sociais que poidan xurdir no entorno da persoa participante incorporada ao Proxecto Mellora ou Mellora + (social, familiar, comunitario, sanitario, xurídico,...)

 

Obxectivo xerais do programa:

  • Mellorar a integración das persoas inmigrantes e a convivencia, entre diferentes culturas, no ámbito comunitario.

Obxectivos específicos.

• Identificar situacións de discriminación e racismo.

• Por en valor a tolerancia como modo de relacionarse entre as participantes, procedentes de diferentes culturas.

• Adquirir estratexias para a práctica da mediación

• Mellorar as habilidades para a resolución de conflitos

• Mediar nas situacións de conflito das participantes nos distintos ámbitos da súa vida (cultural, legal, persoal,social e familiar)

• Fomentar a autonomía e a integración social

• Facilitar a comunicación. 

<< Nueva imagen con texto >>

 

Contacto:

Alar Galicia

 

 

 

 

 

Lugo

Teléfonos: 982 24 33 16 

                  608 80 31 71

 

 

Santiago de Compostela (Asesoramento xurídico)

Teléfono: 675 04 09 36

 

                

Correos electrónicos: alar.galicia@alar-galicia.es

direccion@alar-galicia.es

 

 

Atendémoslle no seguinte horario

Luns:

8:30 a 15:00 / 16:00 a 21:00.

Martes:

8:30 a 14:30 / 16:00 a 20:00.

Mércores:

8:30 a 14:30 / 16:00 a 20:00.

Xoves:

8:30 a 14:30.

Venres:

8:30 a 14:30.

Sábado:

9:00 a 14:00.